8

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Ка­ва, си­га­ри та ром

мі­сце­ві ме­шкан­ці (во­ни Це ті то­ва­ри, яки­ми пи­ша­ю­ться кра­ї­ну з осо­бли­вою при­стра­стю) вза­га­лі го­во­рять про свою об­ся­га­ми. та які екс­пор­ту­ють ве­ли­ки­ми ай тіль­ки­ку­пи­ти го­то­ві про­ду­кти, У До­мі­ні­ка­ні мо­жна не та цукру, план­та­ці­ї­ка­ви, ка­као-бо­бів по­ба­чи­ти їх ви­ро­бни­цтво: фа­бри­ки ро­му та си­гар… Най­по­сма­чних ко­ктей­лів із ро­мом.

У ба­рах готують без­ліч ко­ко­сі, й пі­на­я­кий по­да­ють уці­ло­му пу­ляр­ні­ші — ко­ко-ло­ко, ко­ла­да — в ана­на­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.