20Щи­рі

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

та при­я­зні лю­ди

До­мі­ні­кан­ці ро­зу­мі­ю­ться на ми­сте­цтві жи­т­тя. Біль­шість із них зов­сім не за­мо­жні, але при цьо­му аб­со­лю­тно ща­сли­ві. Стіль­ки усмі­хне­них лю­дей, як у мі­стах і се­лах ці­єї острів­ної країни, ви навряд чи зна­йде­те де­ін­де. З ни­ми по­чу­ва­є­шся роз­сла­бле­ним і спо­кій­ним. На ба­га­тьох пе­ре­бу­ва­н­ня в ото­чен­ні острів’ян справ­ляє про­сто-та­ки те­ра­пев­ти­чний ефект. Во­ни ні­ку­ди не ква­пля­ться, не про­па­да­ють у со­цме­ре­жах, а ра­ді­ють жи­т­тю. На­со­ло­джу­ю­ться До­мі­ні­ка­ною!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.