24-28 Са­ма со­бі Со­ло­вій.

International Tourism Magazine - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Те­пер Хри­сти­на СО­ЛО­ВІЙ виконує власні пі­сні. Новий ав­тор­ський аль­бом «Лю­бий друг» ви­ру­шає в по­до­рож сві­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.