«Но­ва ра­дість» у Ка­на­ді

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: рі­здвя­ний яр­ма­рок Де: То­рон­то (Ка­на­да) Коли: 15 ли­сто­па­да — 23 гру­дня Ін­фо: www.torontochristmasmarket.com

Рі­здвя­ний яр­ма­рок у То­рон­то — пев­но, най­ко­ло­ри­тні­ший у Пів­ні­чній Аме­ри­ці. Він від­бу­ва­є­ться (тіль­ки не смій­те­ся) бі­ля лі­ке­ро­го­ріл­ча­но­го за­во­ду. Бру­ко­ва­ні ву­ли­ці та це­гля­ні сті­ни бу­ді­вель ство­рю­ють істо­ри­чний ан­ту­раж, а ме­ре­хтли­ві во­гні, де­рев’яні ятки і пря­ни­чний бу­ди­но­чок у на­ту­раль­ну ве­ли­чи­ну під­си­лю­ють дух свя­та.

Бе­ріть курс на ятки з їжею. Тут є все — від ні­ме­цько­го бра­твур­сту до бель­гій­ських ва­фель. Але ко­ро­ле­вою цього бен­ке­ту є мі­сце­ва страва poutine — кар­то­пля фрі з га­ря­чим со­усом і шма­то­чка­ми м’яко­го си­ру. По­ка­тай­те­ся на ко­ле­сі огля­ду або ка­ру­се­лі. При­дбай­те пра­виль­ні су­ве­ні­ри — на­при­клад, шкар­пе­тки, роз­ма­льо­ва­ні під бе­кон. Ві­зьміть участь у без­ко­штов­ній де­гу­ста­ції ви­на чи ві­скі. По­слу­хай­те за­їжджих му­зи­кан­тів і ко­ляд­ки мі­сце­вих українців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.