Най­біль­ший ЄС

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

рі­здвя­ний яр­ма­рок «Marche de Noel» Де: Страс­бург (Фран­ція) Коли: 23 ли­сто­па­да — 30 гру­дня Ін­фо: noel.strasbourg.eu Що:

Са­ме Єв­ро­па є пра­ро­ди­тель­кою рі­здвя­них яр­мар­ків, во­на ж за­ли­ша­є­ться за­ко­но­да­ви­цею мод у цій сфе­рі. А «яр­мар­ком но­мер один» у ЄС і сві­ті за мас­шта­ба­ми та яскра­ві­стю вва­жа­є­ться страс­бурзь­кий. Він же — й се­ред най­дав­ні­ших. Упер­ше рі­здвя­ний яр­ма­рок від­був­ся у Страс­бур­зі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.