Зи­мо­ві ди­ва Єв­ро­пи

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

рі­здвя­ний яр­ма­рок «Зи­мо­ві ди­ва» Де: Брюс­сель (Бель­гія) Коли: 25 ли­сто­па­да — 1 сі­чня Ін­фо: www.christmasmarkets.com Що:

За­ві­тав­ши на рі­здвя­ний яр­ма­рок до Брюс­се­ля, точно не схи­биш. Адже сто­ли­ця Єв­ро­со­ю­зу не мо­же від­гу­ля­ти го­лов­не свя­то року гір­ше від сто­ли­цьсе­стер.

У ці дні тут ор­га­ні­зо­ву­ють чи не най­біль­шу в Єв­ро­пі від­кри­ту сце­ну, де пов­ся­кчас від­бу­ва­ю­ться жи­ві кон­цер­ти, те­а­траль­ні рі­здвя­ні мі­сте­рії, а по­руч пра­цю­ють атра­кціо­ни та ков­зан­ки. 240 де­рев’яних ша­ле зі свя­тко­вим кра­мом не огля­ну­ти й за кіль­ка го­дин. Се­ред по­пу­ляр­них то­ва­рів брюс­сель­ської фе­є­рії — ре­мі­сни­чі ви­ро­би, юве­лір­ні при­кра­си, ялин­ко­ві ігра­шки. І зві­сно, со­ло­до­щі, се­ред яких фа­во­ри­том є бель­гій­ський шо­ко­лад. По­ла­суй­те і над­зви­чай­но хрум­ки­ми ва­фля­ми зі зби­ти­ми вер­шка­ми, фру­кта­ми та яго­да­ми. Роз­па­шів­шись, мо­жна охо­ло­ди­ти­ся пи­вом, а змер­знув­ши — пі­ді­грі­ти­ся мі­сце­вим ва­рі­ан­том глін­твей­ну vin chaud.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.