Рі­здвя­ний ко­роп

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: рі­здвя­ний яр­ма­рок Де: Пра­га (Че­хія) Коли: 2 гру­дня — 6 сі­чня Ін­фо: www.christmasmarkets.com

Більш як на мі­сяць ву­ли­ці каз­ко­вої Пра­ги ста­нуть ря­да­ми чи не най­ві­до­мі­шо­го в Єв­ро­пі рі­здвя­но­го яр­мар­ку. Го­лов­ні по­дії від­бу­ва­ти­му­ться на Ста­ро­мєст­ській пло­щі. Усе мі­сто сві­ти­ти­ме­ться й ви­бли­ску­ва­ти­ме, та­єм­ни­чо ди­ви­ти­му­ться на вас вер­те­пні скуль­пту­ри, кур­су­ва­ти­муть кін­ні екі­па­жі, ва­би­ти­муть на­ціо­наль­ні тан­ці та те­а­траль­ні ви­ста­ви.

Понад 100 тор­го­вих то­чок пра­цю­ва­ти­муть із ран­ку до ве­чо­ра. Че­хи при­го­ща­ти­муть га­ря­чою ме­до­ви­ною та хо­ло­дним пи­вом. Із мі­сце­вих то­ва­рів ра­ди­мо че­ське скло, ан­ти­ква­рі­ат і ру­ко­ді­л­ля. Й не за­будь­те про тра­ди­цій­ні пря­ни­ки!

За­зви­чай ме­шкан­ці Пра­ги при­хо­дять на свя­тко­вий яр­ма­рок просто по­спіл­ку­ва­ти­ся, то­ді як го­лов­ни­ми по­ку­пця­ми все-та­ки ста­ють ту­ри­сти. Що точно ку­пу­ють че­хи, то це жи­во­го ко­ро­па, аби при­го­ту­ва­ти його до рі­здвя­но­го сто­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.