Со­бор і Ко­лум­би

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Одна­че ще не ве­чір. Ми в Ка­фе­драль­но­му со­бо­рі Сан­та-Ма­рія-де-ла-Ен­кар­на­сь­йон. У 1514 ро­ці його за­клав той са­мий Ді­є­го Ко­лумб, улю­бле­ний син Ко­ман­до­ра.

Під мо­гу­тні­ми скле­пі­н­ня­ми бля­кнуть усі епі­те­ти й ме­та­фо­ри. Ве­ли­чний? Так. Не­дар­ма Па­па Рим­ський Пав­ло ІІІ на­дав йо­му ста­тус Пер­шо­пре­столь­но­го і Най­го­лов­ні­шо­го в за­мор­ських во­ло­ді­н­нях Іспанії. Та­єм­ни­чий? Зві­сно. По­дей­ку­ють, що у за­ка­пел­ках гран­діо­зно­го храму мо­жна від­най­ти до­сі не­ро­зі­бра­ні ар­хі­ви пер­ших кон­кі­ста­до­рів — мо­жли­во, з «адре­сою» Ель­до­ра­до! Пре­кра­сний? Ав­жеж! Як зма­лю­ва­ти хи­мер­ні зо­ло­та­ві фрон­то­ни, інтер’єри в мар­му­рі, срі­блі та чер­во­но­му де­ре­ві, а та­кож ві­тра­жі, в яких яскра­ве пів­ден­не сон­це роз­би­ва­є­ться на тисячі ве­сел­ко­вих дру­зок?..

Що ж, час про­ща­ти­ся із Санто-Домінго. Ви­хо­джу на со­бор­ну пло­щу, де сто­їть брон­зо­вий Ко­ман­дор — нев­га­мов­ний пер­шо­від­кри­вач. Однак просто сто­я­ти на одно­му мі­сці — то не для ньо­го. Тож і вка­зує Ко­лумб ку­дись да­ле­ко­да­ле­ко, за обрій, де пли­вуть ка­ра­ве­ли до не­зві­да­них остро­вів, пла­нет і га­ла­ктик…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.