Сві­тло Лу­сії

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

13гру­дня у Скан­ди­на­вії від­зна­ча­ють свя­то рі­здвя­но­го ци­клу — День Лу­сії. На­сам­пе­ред мають на ува­зі свя­ту Лу­сію, але у Шве­ції — ще й дру­жи­ну мо­ря­ка, яка сві­ти­ла для ньо­го на бе­ре­зі, навіть коли її вби­ла не­чи­ста си­ла. Куль­мі­на­ці­єю свя­та є «ко­ро­на­ція» Лу­сії, образ якої сим­во­лі­зує ду­шев­ну чи­сто­ту і сві­тло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.