Му­ри-Аму­ри

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

Амур­ські ти­гри — най­біль­ші та най­пів­ні­чні­ші пред­став­ни­ки ви­ду. Взим­ку в по­шу­ках здо­би­чі во­ни здій­сню­ють да­ле­кі пе­ре­хо­ди. Між собою спіл­ку­ю­ться пе­ре­ва­жно мур­ча­н­ням…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.