МНОГАЯ ЛІ­ТА ЮВІЛЯРУ!

International Tourism Magazine - - ЧУДЕС -

Май­же пів­то­ра сто­лі­т­тя то­му мор­шин­ські зем­лі придбав львів­ський ку­пець Бо­ні­фа­цій Штил­лер. На його про­ха­н­ня єв­ро­пей­ські лі­ка­рі до­слі­ди­ли мор­шин­ську гла­у­бе­ро­ву сіль і ді­йшли ви­снов­ку, що во­на лі­ку­валь­на. Штил­лер за­по­ча­тку­вав ку­рорт, упо­ряд­ку­вав два ко­ло­дя­зі з мін­во­дою і на­звав їх «Бо­ні­фа­цій» і «Ма­гда­ле­на» (ни­ні дже­ре­ла № 1 і 2). А кри­ни­цю уль­тра­прі­сної во­ди (ни­ні № 4) най­ме­ну­ва­ли дже­ре­лом Бо­жої Ма­те­рі.

На­ра­зі «Мор­шин­ку­рорт» — по­ту­жне під­при­єм­ство на 1676 місць. За рік тут лі­ку­ють понад 17 тисяч осіб. Моршин роз­та­шо­ва­ний на ви­со­ті 340 м над р. м. се­ред со­сно­вих і ли­стя­них лі­сів. Най­ближ­чі обла­сні цен­три, во­ни ж цен­три за­лі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня — Львів (85 км) та Іва­но-Фран­ківськ (95 км). Ку­рор­тна зо­на від­окрем­ле­на від жи­тло­вих ма­си­вів. До­кла­дні­ше:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.