За­зем­ле­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Зу­пи­ні­ться. Ви­рів­няй­те ди­ха­н­ня, емо­цій­ний стан.

Від­чуй­те зем­лю під сту­пня­ми, по­глянь­те на не­бо над го­ло­вою.

По­ди­ві­ться на си­ту­а­цію, що хви­лює, від­сто­ро­не­но, об'єктив­но, збо­ку.

«Від­клей­те­ся» від сво­єї ав­то­ма­ти­чної ре­а­кції. Ві­д­окрем­те від се­бе пе­ре­ко­на­н­ня, які зму­шу­ють «вклю­ча­ти­ся» в де­стру­ктив­ні мо­де­лі по­ве­дін­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.