При­тча про ве­ли­кий вро­жай

KOLESO ZHITTJA - - Я cmbproю -

Одно­го ро­ку чо­ло­вік зі­брав ду­же ве­ли­кий вро­жай, яко­го не бу­ло п’ять ро­ків по­спіль. Він сів і по­чав мрі­я­ти: «Я по­бу­дую ве­ли­че­зну жи­тни­цю і ро­ків п’ять ні­чо­го не ро­би­ти­му. Я про­сто ска­жу со­бі: «Пий, гу­ляй і ве­се­ли­ся, бо ти ма­єш усе!» Чо­ло­вік на­віть не за­ми­слив­ся про до­по­мо­гу тим, хто цьо­го ро­ку втра­тив увесь уро­жай і міг про­сто по­мер­ти з го­ло­ду. Го­сподь по­чув дум­ки чо­ло­ві­ка і ка­же: «Не про те ду­ма­єш! Не зна­єш ти, що вно­чі при­йде ан­гел і за­бе­ре твою ду­шу». Бла­го да­є­ться нам для то­го, щоб до­по­мог­ти тим, хто по­ряд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.