«Ігри, у які гра­ють лю­ди»

KOLESO ZHITTJA - - Я oicuby -

Ерік

Берн до­кла­дно опи­сує про­я­ви всі­ля­ких ігор у на­шо­му пов­сяк­ден­но­му жит­ті, на­во­дить рі­зні при­кла­ди, дає ре­ко­мен­да­ції що­до їх уни­кне­н­ня. Кни­га бу­де ці­ка­вою на­віть про­сто для чи­та­н­ня, але ці­ка­ві­ше пе­ре­ві­ри­ти все на пра­кти­ці, по­спо­сте­рі­га­ти за со­бою та ін­ши­ми лю­дьми. Ця кни­га – чу­до­ва мо­жли­вість по­ба­чи­ти де­стру­ктив­ну гру і при­пи­ни­ти в неї гра­ти, про­сті­ше ста­ви­ти­ся до не­при­єм­ної по­ве­дін­ки ото­че­н­ня і по­лег­ши­ти со­бі жи­т­тя.

4

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.