«Си­ла При­стра­сті»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

«При­страсть» має без­ліч зна­чень і змі­стів. Во­на мо­же зруй­ну­ва­ти жи­т­тя і во­дно­час на­да­ти йо­му сма­ку. Це те, що та­їть у со­бі ви­про­бу­ва­н­ня, стра­ж­да­н­ня і при­но­сить на­со­ло­ду й ра­дість. Те, що спа­лює і одно­ча­сно на­дає ре­сурс. При­страсть – це твор­чість і руй­ну­ва­н­ня в одно­му фла­ко­ні; ве­ли­че­зна й трі­по­тли­ва си­ла, що пе­ре­бу­ває все­ре­ди­ні лю­ди­ни. Яка ж при­ро­да при­стра­сті, які ри­зи­ки та мо­жли­во­сті во­на та­їть, як від­кри­ти в со­бі цю мо­гу­тню си­лу та спря­му­ва­ти її по­тік? У ви­рі пе­ре­жи­вань, спа­ла­хів емо­цій і по­чут­тів ми шу­ка­є­мо то­чку гар­мо­нії, ба­лан­су і яскра­во­го, на­пов­не­но­го жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.