З’єд­на­н­ня з Ду­хов­ним дже­ре­лом

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Зга­дай­те про те, що ви – на­сам­пе­ред ду­хов­на істо­та, яка отри­мує до­свід люд­сько­го жи­т­тя, а не нав­па­ки.

Від­пу­стіть «хва­тку» сво­го его і під­ні­мі­ться над кон­флі­ктом.

При­єд­най­те­ся чут­тє­во-ін­ту­ї­тив­но до сво­го Ду­хов­но­го дже­ре­ла.

Об'єд­най­те всю си­ту­а­цію і свою по­зи­цію в ній за­галь­ним по­лем ви­со­кої енер­гії сво­го Ду­хов­но­го дже­ре­ла.

По­ба­чте, від­чуй­те скром­ні мас­шта­би та обме­же­ність сво­го его (осо­би­сто­сті) з по­зи­ції Ду­ші, яка отри­мує люд­ський до­свід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.