Но­вий рі­вень жи­т­тя

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Не втру­ча­ю­чись у процес роз­ши­ре­н­ня сві­до­мо­сті:

пе­ре­жи­віть сво­бо­ду, ра­дість і вну­трі­шню си­лу;

від­чуй­те ди­во­ви­жну міць справ­жньо­го ви­бо­ру;

від­чуй­те ра­дість і кра­су сво­го вну­трі­шньо­го спів­на­ла­шту­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.