Дра­ма, істо­ри­чний, біо­гра­фія. Фран­ція, Ве­ли­ко­бри­та­нія (2011)

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Iсто­рія Аун Сан Су Чжі, яка ста­ла фла­гма­ном бо­роть­би за де­мо­кра­тію в охо­пле­ній вій­сько­вою ти­ра­ні­єю Бір­мі (ни­ні М'ян­ма). «Ти мо­жеш не ду­ма­ти про по­лі­ти­ку, але по­лі­ти­ка ду­має про те­бе». Це фільм про про­ти­сто­я­н­ня тен­ді­тної жін­ки і кри­ва­во­го дер­жав­но­го ре­жи­му. Істо­рія люд­ської лю­бо­ві і не­на­ви­сті, ро­зу­мі­н­ня і жор­сто­ко­сті, ці­лей і за­со­бів для їх здій­сне­н­ня. Фільм про люд­ську си­лу і ві­ру, про пе­ре­ко­на­н­ня і ви­бір. 1

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.