«Ли­цар куб­ків»

Дра­ма, ме­ло­дра­ма. США (2014)

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

«Ли­цар куб­ків» – одна з карт Та­ро, яка сим­во­лі­зує мо­ло­до­го, при­ва­бли­во­го, ар­ти­сти­чно­го, без­тур­бо­тно­го й аван­тюр­но­го чо­ло­ві­ка. Са­ме та­ким є го­лов­ний ге­рой філь­му – гол­лі­вуд­ський сце­на­рист Рік (Крі­сті­ан Бейл). Цей фільм – пе­ре­пле­те­н­ня жи­во­пи­су, кі­не­ма­то­гра­фу, му­зи­ки, фо­то­гра­фії та ди­зай­ну. Су­ку­пність ху­до­жньої та фі­ло­соф­ської дум­ки. Ми­сте­цтво і йо­го вті­ле­н­ня – су­пе­ре­чли­ве, за­плу­та­не, та­єм­не. Ви­тон­че­но ви­кла­сти ко­ло­ду карт Та­ро мо­же будь-хто, а ін­тер­пре­та­ція роз­кла­ду – спра­ва су­то осо­би­ста.

1

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.