«Син те­ро­ри­ста. Істо­рія ви­бо­ру»

KOLESO ZHITTJA - - Книги З «кж» -

Кни­га

За­ка Ебра­гі­ма та Джеф­фа Джайл­за «Син те­ро­ри­ста. Істо­рія ви­бо­ру» є пев­ним на­га­ду­ва­н­ням для ко­жно­го. Во­на за­сте­рі­гає про те, що ко­жна лю­ди­на сві­до­мо по­вин­на ста­ви­ти­ся до сво­го жи­т­тя та жи­т­тя тих, хто ото­чує. Кни­га є одним із пер­ших ма­лень­ких ви­дань з ве­ли­ки­ми іде­я­ми в книж­ко­вій се­рії TED books. Зво­ру­шли­ва та від­вер­та істо­рія на­щад­ка справ­жньо­го те­ро­ри­ста, яка за­кли­кає ко­жно­го до ра­ціо­наль­но­го ми­сле­н­ня і на при­кла­ді вла­сно­го жи­т­тя про­по­нує ви­бір між до­бром і злом, між стра­хом і ра­ді­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.