(ЗНА­Н­НЯ СЕ­БЕ + ВИТРИМАНІСТЬ) ПОМІРНІСТЬ = ПРА­ВИЛЬ­НИЙ ЖИТ­ТЄ­ВИЙ ВИ­БІР

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Зви­чай­но, у жи­вій си­ту­а­ції ні про яку ма­те­ма­ти­ку не зга­ду­єш. Ко­жен аспект фор­му­ли не­об­хід- но роз­ви­ва­ти в со­бі по­стій­но і до­ве­сти до при­ро­дної зви­чки. І то­ді в кри­ти­чний мо­мент усе са­мо со­бою скла­де­ться і при­мно­жи­ться на­йопти­маль­ні­шим чи­ном – і ви­бір бу­де вда­лим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.