«В жит­тi я хо­чу до всьо­го дiй­ти...»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Бо­рис Па­стер­нак

Ужит­ті я хо­чу до всьо­го Ді­йти – до сен­сів, У ро­бо­ті, на шля­ху мо­їм, До дон­ців сер­ця.

До су­тно­сті всіх днів мо­їх, До їх при­чи­ни Та до не­зна­них бе­ре­гів, До прав­ди гли­би­ни.

Жи­т­тя своє за пульс три­ма­ти У по­ді­ях до­лі, Ко­ха­ти, ми­слить, бу­ду­ва­ти На ви­дно­ко­лі!

Як­би бу­ло б ме­ні да­но Для рим на­тхне­н­ня, Я б пристрасті тер­пке ви­но На­звав на йме­н­ня.

Всі без­за­ко­н­ня та грі­хи Та біг по ко­лу, До­ло­ні, ру­ки, по­гля­ди, Ні­що й ні­ко­ли. Її б за­кон опа­ну­вав У сен­сах ма­лих. Її всім сер­цем кар­бу­вав Іні­ці­а­ли.

І я б на­ро­джу­вав ряд­ки Трем­ті­н­ням в скро­нях, І ли­па­ми цві­ли б са­ди Кра­са – в до­ло­нях.

Тро­ян­ди б у вір­шах ро­сли Ду­хмя­ним кві­том, І сі­но­ко­си, і лу­ги, Гро­ми над сві­том.

Шо­пен так му­зи­ку від­чув… В етю­дах – ди­во, Фоль­вар­ків, пар­ків він по­чув Гар­мо­ній зли­ви.

На­ре­шті – час для свя­тку­вань У грі й тор­ту­рах. Це – на ві­стрі мо­їх ба­жань, На лу­ка стру­нах.

Бо­рис Па­стер­нак Пе­ре­клад: Оле­ся Рай­ська

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.