За­зем­ле­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Зу­пи­ні­ться. Ви­рів­няй­те ди­ха­н­ня, емо­цій­ний стан. Увій­діть у вну­трі­шню ти­шу. Від­чуй­те зем­лю під сво­ї­ми сту­пня­ми, по­ба­чте не­бо над го­ло­вою.

Від­сто­ро­ні­ться від си­ту­а­ції, що хви­лює, і по­ди­ві­ться на неї на­че збо­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.