Но­вий рі­вень жи­т­тя

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» -

Не втру­ча­ю­чись у про­цес роз­ши­ре­н­ня сві­до­мо­сті:

Пе­ре­жи­віть від­чу­т­тя бла­го­да­ті з'єд­на­н­ня зі сво­єю істин­ні­стю. Від­чуй­те сво­бо­ду, ра­дість і вну­трі­шню си­лу. Від­чуй­те ра­дість, кра­су і міць у спів­на­ла­што­ва­но­сті з бо­же­ствен­ним по­тен­ці­а­лом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.