Гло­са­рій

KOLESO ZHITTJA - - Круглий Стіл -

АЮР­ВЕ­ДА – древ­ня на­у­ка про жи­т­тя, що гли­бо­ко роз­кри­ває су­тність лю­ди­ни. ДХАРМА – при­зна­че­н­ня в жит­ті. АТХА – отри­ма­н­ня пло­дів, ре­зуль­та­тів сво­єї актив­но­сті. ТХАРМА – ре­а­лі­за­ція ба­жань. МОКША – ду­хов­не про­сві­тле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.