«Бі­ла ма­саї»

Ме­ло­дра­ма. Ні­меч­чи­на (2005)

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Істо­рія

бі­лої жін­ки, яка за­ко­ха­ла­ся у во­ї­на з пле­ме­ні ма­саї, за­ра­ди ньо­го про­да­ла бі­знес у Швей­ца­рії і ви­ру­ши­ла жи­ти у хи­ба­ру, на­ма­га­ю­чись при­сто­су­ва­ти­ся до жи­т­тя в пер­ві­сних умо­вах. Двоє лю­дей з аб­со­лю­тно рі­зних сві­тів. Чо­ло­вік ма­саї не мо­же їсти за одним сто­лом із жін­кою, тор­ка­ти­ся до неї ниж­че по­яса, а по­ці­лун­ки вва­жа­ю­ться чи­мось бру­дним. Крім то­го, він не ро­зу­міє, на­ві­що жін­ка хо­че від­кри­ти ма­га­зин, адже у них є ко­зи, а якщо зна­до­бля­ться гро­ші – їй на­ді­шлють скіль­ки по­трі­бно. Фільм про стій­кість і си­лу ду­ху, прийня­т­тя чу­жих куль­тур, ви­бір і си­лу пристрасті.

4

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.