«Ро­зма­льо­ва­на ву­аль»

Дра­ма, ме­ло­дра­ма. США, КНР, Ка­на­да (2006)

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Мо­ло­да

дів­чи­на Кіт­ті при­стра­сно мріє по­ки­ну­ти рі­дну до­мів­ку, без лю­бо­ві ви­хо­дить за­між за мо­ло­до­го лі­ка­ря. Чо­ло­вік від­віз її в ма­лень­ке се­ло в Ки­таї, ку­ди був по­сла­ний для бо­роть­би з епі­де­мі­єю хо­ле­ри. Чу­до­во роз­ка­за­на істо­рія про при­страсть, ко­ха­н­ня, зра­ду і са­мо­тність. Про те, як ча­сом скла­дно зро­би­ти крок на­зу­стріч одне одно­му, тим са­мим руй­ну­ю­чи свої ілю­зії про іде­аль­не. Як бу­ває скла­дно від­кри­ти ву­аль, яка при­хо­вує су­тність ко­ха­ної лю­ди­ни, яка так за­ва­жає пі­зна­ти її.

2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.