Пра­кти­кум «Шлях до Си­ли»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - Стат­ті за те­мою: с. 14, 28

До­зволь­те про­я­ви­ти­ся сво­є­му ста­ну в усій пов­но­ті. Спо­сте­рі­гай­те за змі­ною ди­ха­н­ня, сер­це­би­т­тям, мо­жли­во, сти­сне­н­ням або на­пру­гою в ті­лі, вну­трі­шнім кри­ком, обу­ре­н­ням або, нав­па­ки, сту­по­ром ду­мок і по­чут­тів.

При­йміть як факт, що в цій си­ту­а­ції про­яв­ля­є­ться ваш вну­трі­шній збій, злам.

По­ба­чте від­сто­ро­не­но свою за­хо­пле­ність ці­єю ре­а­кці­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.