«Ро­до­ві істо­рії»

KOLESO ZHITTJA - - Кайтен-дослідження -

Ва­жли­во ді­зна­ти­ся яко­мо­га біль­ше про всіх, хто був у ва­шо­му ро­ду, щоб під­три­му­ва­ти зв’язок з ко­жним із рі­дних. На­віть ма­лень­ка істо­рія про ко­жно­го ро­ди­ча дає мо­жли­вість йо­го від­чу­ти. Не­зва­жа­ю­чи на те, що істо­рії бу­ва­ють рі­зни­ми, не­об­хі­дно пам’ята­ти: чим біль­ше ми при­хо­ву­є­мо, за­мов­чу­є­мо, тим гір­ше і важ­че для нас, а чим біль­ше ми ви­яв­ля­є­мо і го­во­ри­мо про те, що со­ром­но, стра­шно чи при­кро, тим кра­ще і лег­ше нам бу­де жи­ти з цим. Крім то­го, в ко­жній лю­ди­ні є щось гі­дне – те, чим мо­жна з гор­ді­стю ді­ли­ти­ся з на­щад­ка­ми. Пам’ятай­те: ні­хто по­мил­ко­во чи ви­пад­ко­во не з’яв­ля­є­ться в ро­ду! Ді­ти лю­блять слу­ха­ти за­хо­пли­ві істо­рії, але істо­рії про рі­дних лю­дей бу­дуть для них біль­ше ніж про­сто істо­рі­я­ми. Во­ни мо­жуть бу­ти тим, що бе­ре­же їх і з’єд­нує з ро­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.