«Пра­кти­чне ди­ти­но­ве­де­н­ня»

KOLESO ZHITTJA - - Книги З «кж» -

Про

те, як го­ду­ва­ти «не­хо­чу­ху», як ми­ти пла­ксу, як по­до­ро­жу­ва­ти, як до­по­мог­ти ада­пту­ва­ти­ся в ди­тсад­ку, в шко­лі, як пе­ре­жи­ти кри­зу трьох ро­ків і під­лі­тко­вий вік. У кни­зі є на­віть гла­ва про роз­лу­че­н­ня ба­тьків і про те, як зро­би­ти ви­ріб сво­ї­ми ру­ка­ми і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го в пси­хо­ло­гі­чній те­ра­пії. А ще – ба­га­то ін­ших ко­ри­сних ре­чей. Пси­хо­лог, ма­ма двох ді­тей і ав­тор книг про ви­хо­ва­н­ня ді­ли­ться пра­кти­чним до­сві­дом і «ма­лень­ки­ми се­кре­та­ми» з ба­тька­ми, які го­то­ві вчи­ти­ся і шу­ка­ти під­хід до вла­сної ди­ти­ни.

1

Сві­тла­на Ройз

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.