«Че­кай удо­ма, ко­ли по­вер­ну­ся»

KOLESO ZHITTJA - - Книги З «кж» -

Це

щи­рий і те­плий ро­ман у ли­стах, які сім­де­ся­ти­рі­чний ба­тько пи­ше сво­їй до­чці. Во­ни спов­не­ні лю­бо­ві і ні­жно­сті. У ко­жно­му ли­сті – по­ра­ди і про бу­ден­ні спра­ви (ви­пі­чку хлі­ба або при­го­ту­ва­н­ня тра­ди­цій­них ту­ре­цьких бу­бли­ків з кун­жу­том), і про ре­чі більш гли­бо­кі і фі­ло­соф­ські. Ро­ман учить від­чу­ва­ти лю­бов, від­кри­ва­ти своє сер­це но­вим від­чу­т­тям і вра­же­н­ням, ра­ді­ти ко­жно­му дню, до­по­ма­га­ти лю­дям.

3

Ель­чін Са­фар­лі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.