Са­ра Ко­ул­ман (США)

KOLESO ZHIZNI - - Я ЛЮБЛЮ -

До­свід­че­ний прак­тик ти­бетсь­ко­го буд­диз­му, з 1972 ро­ку є уче­ни­цею Ві­дьяд­ха­ри Чоґ’яма Трунґ­пи Рін­по­че та йо­го си­на Са­кй­онґа Мі­па­ма Рін­по­че. Про­тя­гом 40 ро­ків нав­чає ти­бетсь­ко­му буд­диз­му у краї­нах Пів­ніч­ної Аме­ри­ки та Єв­ро­пи. Ре­дак­тор кни­ги Чоґ’яма Трунґ­пи Рін­по­че «Тре­ну­ван­ня ро­зу­му та куль­ти­ву­ван­ня люб­ля­чої доб­ро­ти»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.