ДОВІДНИЧОК РО­ЗУМ­НИ­КА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

те­ма.

– клі­ти­ни, з яких скла­да­є­ться нер­во­ва сис-

– чу­тли­ве нер­во­ве за­кін­че­н­ня або спе­ці­а­лі­зо­ва­на клі­ти­на, що пе­ре­тво­рює по­дра­зне­н­ня у еле­ктри­чні си­гна­ли (нер­во­ві ім­пуль­си).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.