КРО­ВО­НО­СНА СИ­СТЕ­МИ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Се­ле­зін­ка – це ор­ган, який ви­ко­нує та­кі ва­жли­ві фун­кції: ви­ро­бляє ан­ти­ті­ла, не­об­хі­дні ор­га­ні­змо­ві для бо­роть­би з хво­ро­ба­ми, і ви­да­ляє по­шко­дже­ні або ви­ко­ри­ста­ні кров’яні тіль­ця. Ді­а­фра­гма бе­ре актив­ну участь у вди­ху і ви­ди­ху по­ві­тря. Во­на є ни­жньою стін­кою гру­дної клі­тки і від­ді­ляє її від че­рев­ної по­ро­жни­ни.

Бу­до­ва сер­ця Ар­те­рії, що йдуть до рук і го­ло­ви

Ле­ге­не­ві ве­ни йдуть від ле­ге­нів

Лі­вий шлу­но­чок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.