ЗБЕ­РЕ­ЖИ ЖИ­Т­ТЯ ЯЛИНЦІ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ні­кі­тюк Ві­ктор, м. Ми­ко­ла­їв Ро­ди­на Одай­ських, м. Ки­їв

Ме­ні ду­же спо­до­ба­ло­ся ро­би­ти ялин­ку. • Я зро­бив ко­нус з кар­то­ну. • Обмо­тав ко­нус джгу­том на клею. • Кві­ти з ни­ток та зер­на ка­ви на­кле­їв на

ко­нус ра­зом з бі­се­ром та бан­ти­ка­ми. Це не пер­ша моя спро­ба за­мі­ни­ти жи­ве де­ре­во, то­му що я не хо­чу на­шко­ди­ти при­ро­ді.

Усім чи­та­чам га­зе­ти „КОЛОСОЧОК” над­си­ла­є­мо на­шу ро­дин­ну ялин­ку, з до­ло­ней та­та, ма­ми та ді­тей – сим­вол дру­жби та ща­стя в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.