КОН­КУРС „КОЛОСОК” У ДО­ШКІЛЬ­НЯТ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У ли­сто­па­ді 2014 ро­ку впер­ше ви­хо­ван­ці до­шкіль­них на­вчаль­них за­кла­дів Укра­ї­ни ста­ли уча­сни­ка­ми Між­на­ро­дно­го ін­те­р­актив­но­го при­ро­дни­чо­го кон­кур­су „КОЛОСОК-осін­ній”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.