ОПОРНА ВIСЬ НА­ШО­ГО ТIЛА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ске­лет за­хи­щає вну­трі­шні ор­га­ни. Че­реп лю­ди­ни обе­рі­гає вра­зли­вий і ду­же ва­жли­вий ор­ган – мо­зок. Ре­бра обе­рі­га­ють сер­це і ле­ге­ні. Хре­бет під­три­мує го­ло­ву і ту­луб, за­хи­щає роз­мі­ще­ний усе­ре­ди­ні спин­ний мо­зок. Хре­бет – го­лов­на опорна вісь на­шо­го ті­ла. Він пру­жи­нить, згла­джу­ю­чи поштовхи і тря­сі­н­ня, які ви­ни­ка­ють під час хо­дьби.

Ске­лет до­ро­слої лю­ди­ни скла­да­є­ться з 206 кі­сток. До кі­сток крі­пля­ться 650 ске­ле­тних м’язів, які на­да­ють кіс­ткам ру­ху.

Че­реп Ни­жньо­ще­ле­пна

кіс­тка Клю­чи­ця Пле­чо­вий су­глоб

Ло­па­тка Пле­чо­ва кіс­тка Гру­ди­на

Ре­бра По­пе­ре­ко­ві хреб­ці Лі­ктьо­вий су­глоб Кри­жо­ва кіс­тка

Кіс­тки п’яс­тка Ку­при­ко­ва кіс­тка Кіс­тки зап’яс­тка Сте­гно­ва кіс­тка

Ске­лет

По­ро­жни­на

Ущіль­не­н­ня Все­ре­ди­ні дов­га кіс­тка по­ро­жни­ста, а її го­лов­ка – губ­ча­ста Губ­ча­ста тка­ни­на Хря­що­ва тка­ни­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.