ЦІ­КА­ВИН­КИ ВІД ЛА­ПУ­НІ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

• У до­ро­слих мен­ше кі­сток, ніж у ді­тей. Це то­му, що з ві­ком де­я­кі кі­сто­чки зро­ста­ю­ться, утво­рю­ю­чи біль­ші кіс­тки.

• Най­біль­ша кіс­тка люд­сько­го ті­ла – сте­гно­ва: її дов­жи­на мо­же ся­га­ти 50 см. А най­мен­ша – стре­мін­це зав­довж­ки ли­ше 3 мм. Во­на роз­мі­ще­на все­ре­ди­ні ву­ха.

• На че­ре­пі не­має но­са. Це то­му, що ніс скла­да­є­ться з хря­ща, а не з кіс­тко­вої тка­ни­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.