ПРАВ­ДА ПРО ТВА­РИН У ВІР­ШАХ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - При­ся­жна Оля, 8 ро­ків м. Кра­сно­ар­мійськ, До­не­цької обл.

Я ду­же лю­блю пта­хів. Що­дня, гу­ля­ю­чи в пар­ку, спо­сте­рі­гаю за рі­зни­ми пта­ха­ми: го­роб­ця­ми, си­ни­ця­ми, пов­зи­ка­ми, дя­тла­ми та гра­ка­ми, дро­зда­ми, шпа­ка­ми, со­ро­ка­ми, сні­гу­ра­ми. Одно­го ра­зу я по­чув, як на де­ре­ві хтось няв­кав, і по­ба­чив там сой­ку. Я ді­знав­ся, що сой­ки – це птахи-пе­ре­смі­шни­ки, що мо­жуть від­тво­рю­ва­ти го­ло­си рі­зних тва­рин. З то­го ча­су я по­чав спо­сте­рі­га­ти за сой­ка­ми, чув, як во­ни кар­ка­ли, на­че во­ро­ни, і стре­ко­та­ли, не­мов со­ро­ки.

А ще одно­го ра­зу взим­ку до нас на бал­кон з пар­ку за­ле­ті­ла синичка і зна­йшла на­сі­н­ня со­ня­шни­ка. На­сі­н­ня бу­ло ба­га­то, на бал­ко­ні те­пло, і во­на ні­як не хо­ті­ла від нас ле­ті­ти. Ми з ма­мою на­віть всти­гли її сфо­то­гра­фу­ва­ти. Жов­то­гру­ді си­ни­чки На­ле­ті­ли згра­єю. Ду­же хо­ло­дно їм взим­ку: Кор­му вже не­має. Ми з ма­ту­сею удвох їм до­по­мо­га­ли: Го­дів­ни­чку змай­стру­ва­ли - Си­ни­чок ві­та­ли. Їм на­си­па­ли на­сі­н­ня та шма­то­чки са­ла, А пташки нам бу­ли вдя­чні, Го­ло­сно спів­а­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.