СОЙКА-ПЕРЕСМІШНИК

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Са­шко Іван­чук, 7 ро­ків, м. Чер­нів­ці

Йшов я якось че­рез ліс І по­чув во­ро­ну. Я під­няв ці­ка­вий ніс – Сойка за­хо­ва­лась в кро­ну. Да­лі лі­сом я пі­шов, Кіт няв­чить на ду­бі. Пта­шку я ли­ше зна­йшов, Ба­чив на кри­лі бла­ки­тні сму­ги. Ра­птом вовк за­вив жа­хли­во. По­ди­вивсь я впра­во, влі­во, Вго­ру очі я під­няв – То я сой­ку за вов­ка прийняв. І то­ді я зро­зу­мів, Що ця сойка си­ньо­кри­ла Знає мо­ву всіх тва­рин. Ось та­ке ма­лень­ке ди­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.