1430 ба­лів

Бу­джак Те­тя­на, уче­ни­ця 5-А кла­су гім­на­зії №1 м. Чер­нів­ці

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

З пер­шо­го кла­су я бе­ру участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК” і маю вже ві­сім сер­ти­фі­ка­тів „ЗО­ЛО­ТИЙ КОЛОСОК”. Лю­блю чи­та­ти га­зе­ту „КОЛОСОЧОК” і жур­нал „КОЛОСОК”, лю­блю вчи­ти­ся. Всти­гаю за­йма­ти­ся спор­тив­но-баль­ни­ми тан­ця­ми, граю на фор­те­пі­а­но, пи­шу вір­ші, ро­блю рі­зно­ма­ні­тні ви­ро­би сво­ї­ми ру­ка­ми.

Я ду­же лю­блю по­до­ро­жу­ва­ти Укра­ї­ною з ба­тька­ми. Мрію по­бу­ва­ти на Ша­цьких озе­рах а та­кож під­ня­ти­ся на най­ви­щу вер­ши­ну Укра­їн­ських Кар­пат – го­ру Го­вер­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.