1310 ба­лів

Гон­ча­ров Де­нис, учень 4-Б кла­су ССЗШ №80 м. Хар­ко­ва

Kolosochok - - NEWS -

Я ду­же лю­блю чи­та­ти і з не­тер­пі­н­ням че­каю но­вих га­зет, жур­на­лів та кни­жок від „КО­ЛО­СКА”. Ці зна­н­ня до­по­ма­га­ють ме­ні на уро­ках.

Лю­блю фо­то­гра­фу­ва­ти, ма­лю­ва­ти, гра­ти в ша­хи. Мої улю­бле­ні пре­дме­ти – ма­те­ма­ти­ка, при­ро­до­знав­ство, му­зи­ка. По­до­ро­жую та ві­дві­дую рі­зні ці­ка­ві мі­сця: пла­не­та­рій, зо­о­парк, дель­фі­на­рій, ecopark, спо­сте­рі­гаю за тва­ри­на­ми і спіл­ку­юсь з ни­ми.

Ме­ні ду­же спо­до­ба­лись ці­ка­ві зав­да­н­ня Чем­піо­на­ту. Я пі­знав ба­га­то но­во­го і че­каю на­сту­пних кон­кур­сів!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.