1310 ба­лів

Чер­ня­тьєв Ва­ле­рій, учень 4-Б кла­су ССЗШ №5 м. Льво­ва

Kolosochok - - NEWS -

Пі­сля то­го, як я впер­ше взяв участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК”, став пал­ким ша­ну­валь­ни­ком „КО­ЛО­СКА”. Нав­ча­юсь в му­зи­чній шко­лі, лю­блю спів­а­ти та гра­ти на фор­те­пі­а­но. Я ду­же лю­блю спор­тив­ні ігри, ві­дві­дую се­кцію ба­скет­бо­лу. У ме­не ба­га­то дру­зів.

Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться ман­дру­ва­ти, від­ві­ду­ва­ти ці­ка­ві мі­сця. Ми­ну­ло­го ро­ку ра­зом з ба­тька­ми я був на екс­кур­сії у за­по­від­ни­ку „Аска­ні­я­Но­ва”. Ме­ні ду­же спо­до­ба­ло­ся спо­сте­рі­га­ти за тва­ри­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.