НА­СТУ­ПНА ГА­ЗЕ­ТА – ДЛЯ ЮНИХ ДЕТЕКТИВІВ. ТИ ДОВІДАЄШСЯ, ЯК ЛЮ­ДИ МО­ЖУТЬ ЗА­ОЩА­ДЖУ­ВА­ТИ ВО­ДУ.

Kolosochok - - NEWS - Зла­та Са­шні­ко­ва , уче­ни­ця 3-В кла­су Ка­хов­ської СЗШ № 3 Хер­сон­ської обла­сті

Ме­ні ду­же по­до­ба­ю­ться га зе­ти „КОЛОСОЧОК”. В них ба­га­то ме­ні по­пі­зна­валь­ної і ко­ри­сної ін­фор­ма­ції. Зав­дя­ки „КОЛОСОЧКУ” ли­пи, го лку со­да­ру­ва­ли мі­кро­скоп. Я вже роз­див­ля­лась ли­сток з вов­ни. А одер­жав­ши сни, плів­ку з ци­бу­лі, во­лос­ся лю­ди­ни, ни­тку ті­ла лю­ди­ни, ви­но­мер, в яко­му про­по­ну­ва­ли зі­бра­ти 3Д-мо­дель ме­ні. Як це бу­ло рі­ши­ла обов’яз­ко­во це зро­би­ти. Ма­ма до­по­мо­гла Це зов­ні всі за­хо­плю­ю­че! Те­пер я бу­ду зна­ти, як ми всі по­бу­до­ва­ні. рі­зні, а зсе­ре­ди­ни всі ма­є­мо одна­ко­вий ор­га­нізм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.