ЯК ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ВАВ ВОДУ ПУ­СТУН­ЧИК

Kolosochok - - NEWS - ВИ­ТРА­ТИВ ВО­ДИ ПУ­СТУН­ЧИК:

1. Пра­цю­вав на сон­ці і ду­же за­хо­тів пи­ти. На­пив­ся хо­ло­дної во­ди

1 склян­ка

2. Ма­ма по­про­си­ла ви­ми­ти по­суд пі­сля сні­дан­ку. По­клав по­суд у по­су­до­мий­ну ма­ши­ну і вклю­чив її. В обід теж мив по­суд.

60 л

3. Спе­ка. На­пов­нив ба­сейн у са­ду.

100 л

4. Ма­ма по­про­си­ла уве­че­рі ви­ми­ти ве­ло­си­пед.

15 л

5. По­ра­ла­ся з та­том на го­ро­ді. Ро­сли­ни по­тре­бу­ють во­ди, то­му пі­дли­ва­ли їх з шлан­гу.

40 л

6. На­шій тра­ві що­ден­но по­трі­бна во­да.

40 л

7. Грав у волейбол, то­му прийняв ван­ну.

150 л

8. Пе­ред обі­дом мию ру­ки у бі­жу­чій во­ді.

9. Тре­ба зми­ти уні­таз.

10. З’їв мо­ро­зи­во, тре­ба спо­ло­сну­ти зу­би під бі­жу­чою во­дою з кра­ну.

11. По­мі­тив, що про­ті­кає кран. Але це ж тіль­ки кра­пель­ка!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.