ІН­ФОР­МА­ЦІЯ ДО РОЗ­ДУ­МІВ -3

Kolosochok - - NEWS -

Ро­зум­ник

за­про­по­ну­вав Пу­стун­чи­ку і Лапуні ве­сти облік ви­ко­ри­ста­ної впро­довж дня во­ди. По­лі­чи, скіль­ки скля­нок во­ди (або мі­лі­лі­трів во­ди) ви­тра­ти­ли Ла­пу­ня і Пу­стун­чик. Хто з дру­зів бе­ре­жно ви­ко­ри­сто­ву­вав воду? Скіль­ки во­ди він зеко­но­мив? А хто не пе­ре­ймав­ся, скіль­ки во­ди ви­тра­че­но? На що мо­жна бу­ло б ви­тра­ти­ти змар­но­ва­ну воду?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.