ЩО СМАЧНІШЕ?

Kolosochok - - НОВОСТИ -

Що­ден­на по­тре­ба вов­ка в м’ясі що­най­мен­ше 1,7 кг і за­ле­жить від се­зо­ну. Однак, це не озна­чає, що вовк що­дня їсть м’ясо. Він зда­тен ви­три­му­ва­ти три­ва­ле, до двох ти­жнів, го­ло­ду­ва­н­ня. У ра­ціо­ні вов­ка пе­ре­ва­жа­ють ве­ли­кі хре­бе­тні ди­кі тва­ри­ни: оле­ні, ко­зу­лі, ка­ба­ни, ло­сі, зай­ці, бо­бри та пта­хи, що гні­здя­ться на зем­лі (те­те­ру­ки, глу­шці). За від­су­тно­сті кру­пної здо­би­чі мо­же спо­жи­ва­ти зем­но­во­дних, пла­зу­нів, ми­шо­по­ді­бних гри­зу­нів. У го­ло­дні зи­ми вов­ки зда­тні на­па­да­ти на ве­ли­ку ро­га­ту ху­до­бу, ко­ней, овець, кіз, і на­віть со­бак та кі­шок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.