САНІТАР ЛІ­СУ

Kolosochok - - НОВОСТИ -

Вов­ки не гре­бу­ють не­до­їд­ка­ми ін­ших хи­жа­ків, а в скру­тні для по­лю­ва­н­ня пе­рі­о­ди хар­чу­ю­ться на сміт­тє­зва­ли­щах. Во­ни мо­жуть ро­зі­рва­ти сво­го ро­ди­ча, ска­лі­че­но­го в су­ти­чках сам­ців під час го­ну. Однак цей хи­жак у пер­шу чер­гу при­би­рає з при­ро­ди сла­бих тва­рин, які не зда­тні вте­кти від пе­ре­слі­ду­ва­н­ня та да­ти від­січ хи­жа­ку. То­му вовк є не­об­хі­дним ком­по­нен­том еко­си­сте­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.