ЩО Я РОБЛЮ?

Kolosochok - - NEWS -

Мо­я­ро­ди­на не за­смі­чує ву­ли­ці сво­їм не­по­тре­бом. Я ко­жно­го дня ви­но­шу сміття до кон­тей­не­рів. Ко­ли ми від­по­чи­ва­є­мо на при­ро­ді, то зав­жди при­би­ра­є­мо за со­бою. Ні­ко­ли не спа­лю­є­мо сміття, а від­но­си­мо йо­го до сміт­тє­при­ймаль­ни­ка.

Гав­ри­лей Бо­г­дан

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.