ДОВІДНИЧОК РОЗУМНИКА

Kolosochok - - NEWS -

• 15 листопада від­зна­ча­є­ться Все­сві­тній день вто­рин­ної пе­ре­роб­ки від­хо­дів.

• Гар­бо­ло­гія (від англ. garbage „сміття”) або сміт­тє­ло­гія – на­у­ка про спосо­би ути­лі­за­ції сміття.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.